MEKO DRVO

Vrsta drveta: hrast, bukva, grab, jela, smreka

briket - meko drvo

briket - pakiranje peleta

Sagorijevna toplina (gornja loživa vrijednost):

  • 17.200 kJ/kg
  • (4.210 kcal/kg)  

Ogrijevna moć (donja loživa vrijednost):

  • 16.500 kJ/kg
  • (3.947 kcal/kg)  

Pakiranje: folija 6 kg

Transportno pakiranje:

  • paleta - 120 paketa
  • kamion - 30 palete (24 t) 

Vlažnost: <10%

Pepeo: - < 0,5%

Više možete pogledati ovdje: Tehnička specifikacija drvenog briketa