BRIKET

MEKO DRVO

Vrsta drveta: hrast, bukva, grab, jela, smreka Sagorijevna toplina (gornja loživa vrijednost):
 • 17.200 kJ/kg
 • (4.210 kcal/kg)
Ogrijevna moć (donja loživa vrijednost):
 • 16.500 kJ/kg
 • (3.947 kcal/kg)
Pakiranje: folija 6 kg Transportno pakiranje:
 • paleta – 120 paketa
 • kamion – 30 palete (24 t)
Vlažnost: <10% Pepeo: – < 0,5% Više možete pogledati ovdje: Tehnička specifikacija drvenog briketa
Piljak - logo_bckg

Početkom 2008.g tvrtka se intezivnije uključuje u trgovinu drvenim proizvodima, da bi vrlo brzo otvorila pogon za proizvodnju i preradu biomase i pilanu.

NAŠE USLUGE

 •  OGRIJEVNO DRVO
 • DRVENI UGLJEN ZA ROŠTILJ
 • ELEMENTI ZA EUR PALETU
 • EUR PALETA NOVA I RABLJENA
 • PELETI, BRIKETI

KAKO DO NAS

 • KOLODVORSKA UL. 38
  31511 ĐURĐENOVAC HRVATSKA
 • MOB: ++385/98/290 830
 • E-MAIL: tomo@piljak.hr

DIZAJNIRAO LETIBO WEB DIZAJN | IMPRESSUM | COPYRIGHT 2018 PILJAK.HR