“Tvrtka Piljak d.o.o.,  sa sjedištem u Đurđenovcu, projektom nabave linije za peletiranje drvne biomase ide u korak sa ostalim tvrtkama iz drvnog sektora koji kontinuiranim ulaganjem u proizvodni proces maksimalno iskorištavaju drvnu biomasu, i to kroz diverzifikaciju proizvodnje u vidu novih proizvoda. U ovom slučaju novi proizvod je drveni pelet kao obnovljivi izvor energije, čime je osigurana stabilnost, povećanje prihoda i sveukupni prosperitet za  tvrtku i njene zaposlenike.  

Projekat je sufinanciran iz bezpovratnih sredstava Fondova EU-  Fonda za regionalni razvoj, Operativni program konkuretnost i kohezija u iznosu od 300.000,00 kn, što čini 80% od prihvatljivih troškova ovog projekta ukupne vrijednosti 375.000,00 kn.”

INFORMACIJE O PROJEKTU

Naziv projekta:  ” linija za peletiranje ”

Kratki opis projekta: Nabavom linije za peletiranje tvrtka će povečati iskoristivost osnovne sirovine sa sadšnjih 75% na 100%.  Projektom nabavke linije za peletiranje drvene biomase želi se postići zaokruživanje proizvodnog procesa od ulaska osnovne sirovine (trupca) do gotovog proizvoda sa maksimalnom učinkovitošću iskorištenja repro materijala. Tvrtka se trenutno prvenstveno bavi preradom šumske biomase, pilanskim poslovima i u manjoj mjeri proizvodnjom namještaja i ostalim aktivnostima vezanima za preradu drvne mase. Nabavka postrojenja za dodatnu valorizaciju otpada je logičan, te ekonomski i ekološki opravdan izdatak, koji će tvrtku učiniti konkuretnijom na tržištu, ekonomičniju i učinkovitiju u korištenju resursa i djelotvorniju u postizanju rezultata. Energenti na bazi drvne biomase kao CO2 neutralni, spadaju u obnovljive izvore energije (OIE). Ulaganjem u ovaj projekt EU postiže veću samodostatnost ovog sve traženijeg proizvoda.

Ciljevi i očekivani rezultati: Glavni cilj projekta je povećati iskorištenje biomase na 100% sa sadašnjih 75%, kroz kreiranje novog proizvoda- drveni pelet. Rezultati nakon provedbe projekta manifestirati će se u povećanju prihoda i povećanju zaposlenosti.

Razdoblje provedbe projekta: 10/2017 – 03/2018

Kontakt osoba:  Tomislav Šimić, direktor –    tomo@piljak.hr

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKLA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ, OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

ZAJEDNO DO FONDOVA EU

„Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Piljak d.o.o.

Piljak - logo_bckg

Početkom 2008.g tvrtka se intezivnije uključuje u trgovinu drvenim proizvodima, da bi vrlo brzo otvorila pogon za proizvodnju i preradu biomase i pilanu.

NAŠE USLUGE

KAKO DO NAS

DIZAJNIRAO LETIBO WEB DIZAJN | IMPRESSUM | COPYRIGHT 2018 PILJAK.HR